Danh mục:

Coinbase cải tổ toàn diện cơ chế niêm yết, hứa hẹn sẽ thêm nhiều coin mới hơn !
Coinbase liên tục nhận “chỉ trích” từ cộng đồng crypto, khi giá cổ phiếu Ethereum Classic lại tiếp tục giảm mạnh tới hơn 14%!