Danh mục:

Gã trùm công nghệ IBM được mỹ cấp bằng sáng chế về hệ thống an ninh dựa trên nền tảng Blockchain!
Quân đội Nga nghiên cứu Blockchain phục vụ bảo vệ an ninh mạng!