Danh mục:

Đơn vị thiết kế  Bitcoin Bitfury Group tung ra phần cứng Asic mới đào bitcoin!